SiteInfo

Fullt integrerad nivåövervakning som effektiviserar transporter, kapar ledtider och eliminerar svinn.

Full kontroll och total översikt

 

SiteInfo är en molnbaserad nivåövervakningstjänst som gör din logistik enklare och mer kostnadseffektiv. Via valfri dator, läsplatta eller mobiltelefon, oavsett tidpunkt, kan du läsa av en mängd uppgifter avseende dina cisterner. Utan behov av personal på plats får du omedelbart reda på aktuella volymer. Du slipper tomma cisterner, onödiga leveranser samt kostsamma returer.

 Skaffa dig full kontroll med SiteInfo!

Logistikoptimering – minskade transporter

Förbrukningsmönster – optimerad planering

Eliminering av akutleveranser – ökad kundnöjdhet samt uppfyllande av avtal

Eliminering av returer – minskade kostnader samt optimering av fyllnadsgrad

Färre telefonsamtal för orderläggare – lägre administrativ kostnad

 

Kontakta oss om det låter bra

Avläsning

Efter inloggning presenteras samtliga anläggningar som anslutits till tjänsten. Du får en snabb överblick över alla dina leveransplatser och tillhörande information. Hur och vad som visas går att justera efter egna önskemål som till exempel efter anläggningsnamn, ort eller produkt. När antalet anslutna anläggningar växer kan du lätt sortera ut information genom att kombinera kolumnval och filtrering.

Önskas e-postmeddelande då nivån börjar bli låg konfigureras detta enkelt för varje cistern.

Historiken sparas timme för timme och presenteras både som tabell och graf.

Läs av nivåerna överallt

Med SiteInfoApp kan du läsa av taknivåerna var du än är. Appen är framtagen för dig som slutanvändare och knyter ihop funktionerna. Den kostar inget extra utan är en service vi bjuder på för att ge dig en smartare vardag.

SiteInfoApp, liksom browser-versionen av SiteInfo, är möjlig att företagsanpassa med ditt företags logo. Hör gärna av dig så berättar vi mer om möjligheterna.

Graf och prognos

I grafen får du en historisk översikt av förbrukningen i cisternen där du själv väljer vilken tidsperiod du vill se. Historiken sparas i upp till tre år.

I grafen kan du se de larm- och varningsnivåer som är inställda för cisternen samt skyddsvolym och dödvolym.

Insamlade nivådata ger detaljerad statistik om anläggningen. Du kan bland annat se hur mycket produkt som har förbrukats i genomsnitt per dag och de leveranser som skett inom vald tidsperiod. Baserat på historiken kan du i grafverktyget aktivera och arbeta med förbrukningsprognos.

Rapporter

I SiteInfo finns standardrapporter som till exempel lagerrapport och volymhistorik. Rapporterna visas på skärm men går också att exportera till Excel.

Genom kolumnval och filtrering i listläge kan du enkelt ta fram egna rapportunderlag som sedan exempelvis exporteras till Excel.

Siteinfo ger dig full översikt

Som användare med administratörsrättigheter har du tillgång till flera administrativa funktioner. Bland annat får du en översikt över de användare som har inloggningar kopplade till företaget. Du kan se vilka behörigheter användaren har och du kan skapa nya användare. Du har behörighet att redigera anläggningar, användare, kontaktpersoner och produkter.

SiteInfo ger dig också möjlighet att se ditt urval av cisterner överskådligt med larm- eller varningsnivåer i ett kartverktyg.