Underhållsarbete i Helpdesk

Fredagen den 1 juni kommer underhållsarbete att ske i Helpdesk, vårt ärendehanteringssystem. Detta innebär att mail som skickas till Helpdesk (helpdesk@mcd.se) under förmiddagen ej kommer att behandlas förrän underhållsarbetet är klart.

Vid brådskande ärenden ring vår växel 0155 – 22 27 90.

Hälsningar
Teknisk support
Measure Connect Display AB