Support tekniker

Vi hälsar Christoffer Larsson varmt välkommen till företaget.

Christoffer har anställts som support tekniker och kommer att hjälpa och stötta våra kunder i hård- och mjukvarufrågor gällande vår molntjänst SiteInfo. Med många års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter samt industriteknisk bakgrund kommer Christoffer att bidra till fortsatt utveckling av vårt kundstöd och SiteInfo.

”SiteInfo ska vara det mest intuitiva och samtidigt det mest avancerade nivåmätningsverktyget i världen. Allt för att effektivisera och göra varje kunds vardag enkel.”