St1 installerar
MIDAS – Misfuel Identification & Avoidance System

Som exklusiv leverantör av MIDAS har MCD tillsammans med St1 Sverige AB installerat MIDAS-systemet på några av St1’s bensinstationer i Sverige. Efter en enkel installation och smidig konfigurering är nu systemen driftsatta och kommer att provköras under sommaren.

Vad är MIDAS?

  • MIDAS ansluts till CPF (central påfyllnad) ovan eller under jord vid bensinstation.
  • Utrustningen har en ventil med intelligent styrning som kan särskilja olika       drivmedelskvaliteter.
  • MIDAS förhindrar att felaktig produkt levereras till fel cistern.

Hur fungerar MIDAS?

  • Vid installation kalibreras utrustningen för respektive drivmedel.
  • Vid drivmedelsleverans detekterar MIDAS-systemet genast att det är rätt produkt       som levereras och öppnar ventilen så att påfyllningsprocessen kan fullföljas.
  • Om felaktig drivmedelstyp detekteras vid start av påfyllnad kommer ventilen att       förbli stängd och utrustningen larmar, både ljudligt och visuellt, för att varna       föraren om misstaget.
  • MIDAS säkerställer att rätt produkt levereras i rätt cistern, vilket skyddar ditt       företag mot kostsamma felleveranser, s.k. ”cocktails” och sanering.

Fördelar med MIDAS

  • MIDAS skyddar ditt företag från skadestånd och fordringar från tredje part.
  • MIDAS ger dig en kvalitetskontroll då systemet kan detektera små skillnader i       bränslet.
  • MIDAS skyddar ditt varumärke och rykte.

Tycker du detta låter intressant och vill veta mer om MIDAS? Kontakta vår försäljningschef Sture Berg på telefon 0155 – 20 96 22 eller maila sture.berg@mcd.se.

På Berrys Fuelling Technologies hemsida kan du läsa mer om MIDAS: https://berrys.com/midas/