En genomarbetad process

Kom igång snabbt med SiteInfo

1. Analys

Vi träffas och går igenom din nuvarande lösning och vilka förutsättningar som råder.

2. Installation

Vi installerar nivåmätningssystem och SiteMonitor och kopplar sedan dina cisterner till SiteInfo.

3. Driftsättning

Vi säkerställer att du kommer igång med Siteinfo direkt. Vi utbildar dig.

Lite mer detaljerat

 

I analysfasen träffas vi och går igenom nuvarande lösning och vilka möjligheter som finns för dig.

Finns mätutrustning på plats redan går den i de allra flesta fall att behålla. Då behöver endast komplettering med SiteMonitor ske för att möjliggöra uppkoppling till SiteInfo.

Behovsanalys görs och lämplig lösning tas fram.

Efter analys skickar vi dig en offert.

När vi kommit överens sker installation av hårdvara på din anläggning. Finns mätsystem redan på plats behöver endast SiteMonitor installeras. Installationen utförs av MCD’s egen installatör eller av någon av våra utbildade samarbetspartners.

Cisterner och tankar kopplas till SiteMonitor som kommunicerar med SiteInfo och du kan nu enkelt läsa av dina nivåer på www.siteinfo.se.

Testinstallation är möjlig efter överenskommelse.

Vid systemintegration får du som kund en kontaktperson på vår utvecklingsavdelning och tillsammans kommer ni överens om en handlingsplan för implementering.

Nu kör vi! Genom inbyggda hjälpfunktioner och kom-igång-utbildning via webb och telefon eller på plats hos MCD säkerställer vi att du kan börja arbete i SiteInfo direkt efter installation.

Vill du ha fördjupad utbildning? För dig som önskar skräddarsyr vi utbildning efter dina behov.

Du är välkomna till våra lokaler i Nyköping eller så kommer vi till er och genomför utbildningen. Du väljer vilket som passar dig bäst.