NB 220 H/HT NIVÅFÖRSTÄRKARE

NB 220 är en nivåförstärkare för oljeprodukter, ej klass 1 vätskor. För givare i zon 0, där ständig eller långvarig explosionsrisk föreligger skall annan förstärkare användas. Nivåförstärkaren har en potentialfri reläkontakt för externt larm eller för att stänga ventiler och stoppa pumpar.

Artnr

  • FAF 2049 NB 220 H nivåförstärkare (högnivå)
  • FAF 2050 NB 220 HT nivåförstärkare (lågnivå)