Hur vi höjer nivån

Bättre ekonomi, mindre miljöpåverkan och ett välmående företag. Men vi nöjer oss inte med det...

Att möta framtidens krav

MCD är ett tjänste- och försäljningsföretag som med smarta nivåmätningssystem och egenutvecklad kommunikationslösning erbjuder nivåövervakningstjänster för företag som hanterar olika typer av bulkprodukter, både i flytande och fast form. 

Vår nivåövervakningstjänst SiteInfo ska kontinuerligt utvecklas med målsättning att vara ett användarvänligt verktyg för effektivare logistik och orderhantering samt bättre kontroll på lagernivåer i tankar och cisterner. SiteInfo ska göra vardagen enklare för kunden. 

MCD är tveklöst Skandinaviens ledande företag inom tank- och cisternövervakning. Vi har nått detta resultat genom att lyssna på våra kunder, satsa på innovation och utveckling och genom att konstant utmana befintliga synsätt. Med en föränderlig omvärld ställs nya krav på miljö, effektivitet och utveckling. Vi drivs av att möta dessa krav och leverera en enklare och mer effektiv vardag till våra kunder. 

Jag hoppas ha väckt ditt intresse för möjligheterna vid nivåövervakning och välkomnar dig som gammal eller ny kund till MCD. Hör gärna av dig för ett möte.

Sture Berg / Försäljningschef

Visionen

"Våra kunder ska ha den enklaste vardagen på marknaden"

SiteInfo i framtiden

Jag heter Robert och arbetar med produktutveckling på MCD. Det är mitt jobb att se till att vår tjänst, SiteInfo, alltid håller sig i framkant. Det är också min uppgift, och min drivkraft, att utmana befintliga synsätt och driva utvecklingen framåt.

Min vision är att SiteInfo ska vara ett automatiserat nivåövervaknings- och logistiksystem, ett händelsestyrt system som endast kräver åtgärd vid avvikelser eller larm. Min vision är också att vi ska kapa transportvägar och spara miljön genom leveransförslag som automatgenereras enligt förinställda parametrar. Varningar och larm aviseras så fort något avviker mot plan.

SiteInfo ska vara det mest intuitiva och samtidigt det mest avancerade nivåmätningsverktyget i världen. Allt för att effektivisera och göra varje kunds vardag enkel.

Vi som jobbar på MCD

Christoffer Larsson

Teknisk Support

0155 - 20 96 26

christoffer.larsson@mcd.se

Dag Hultgren

Systemarkitekt

0155 - 20 96 24

dag.hultgren@mcd.se

Johan Wendel

Teknisk support

0155 - 20 96 27

johan.wendel@mcd.se

Johanna Ludvigsson

Föräldraledig - Order/Inköp

0155 - 22 27 90

order@mcd.se

Lars Weinered

Installation/Service

0155 - 20 96 23

lars.weinered@mcd.se

Maria Aminoff Kristoffersson

Projektledare

0155 - 22 27 95

maria.aminoff@mcd.se

Marie Nylander

Redovisningsekonom

0155 - 20 96 28

marie.nylander@mcd.se

Pernilla Reuterhäll

Chef Supply & Administration

0155 - 20 96 20

pernilla.reuterhall@mcd.se

Robert Berggren

Chef System & Development

0155 - 20 96 21

robert.berggren@mcd.se

Sture Berg

Försäljningschef

0155 - 20 96 22

sture.berg@mcd.se

Tom Stålebrant

Systemutveckling

0155 - 40 96 30

tom.stalebrant@mcd.se

Nyheter/press

MCD flyttar till nya lokaler!

MCD flyttar till nya lokaler!

Under våra fantastiska sex år i Nyköpings hamn har personalstyrkan ökat från 6 till 12 anställda. Detta har lett till att vår lokal blivit för liten och en nyrenoverad lokal i Sunlight området väntar på oss. Alla på MCD ser… >>

Glad Påsk

Glad Påsk

Vi på MCD önskar er alla en Glad Påsk, och hoppas att ni finner en möjlighet till frid med era nära och kära trots all turbulens. Vi fortsätter att finnas till hands för alla era behov av nivåmätning i dessa… >>

MCD mot nya mål!

MCD mot nya mål!

Nyligen nådde vi 9 000 installerade mätpunkter i SiteInfo. Den niotusende mätpunkten hamnade hos Stena Recycling som har gett MCD förtroendet att ansluta ett stort antal cisterner med spillolja samt miljöspill till Siteinfo. Under det pågående samarbetet passerade vi alldeles… >>