Att förstå och bemästra kreativitet

Nya verktyg och insikter i hur man kan använda sin egen och andras kreativitet för att uppnå helt nya resultat var vad MCDs medarbetare fick med sig igår efter att ha tillbringat eftermiddagen hos Bartos Media, Nyköpingsregionens största produktionsbyrå.

Vi lyssnade på föreläsning om hur andra branscher tar sig an kreativa knutar och fick lära oss intressanta fakta om hur vår mänskliga hjärna fungerar. Föreläsningen åtföljdes av workshop för att träna oss i att använda varandras kapacitet och utmana varje medarbetares kreativitet. Allt med utgångspunkt i vår vision att bli Europaledande när det gäller nivåövervakning.

Laddade med ny energi riktar vi ett stort tack till Lars och Kristian på Bartos, som med sin kunskap och inspiration gläntade på den kreativa dörren!