Välkommen!

Nivåmätning som effektiviserar din logistik

Miljö & Cisterninstrument för Drivmedelsanläggningar AB, kallas för mcd AB, startade år 1990.
Det långa namnet beskriver verksamheten bra. Vi tar nivåmätning och dess hantering till en ny
högre nivå.

mcd AB är nu utan tvekan Sveriges ledande företag när det gäller enkla och avancerade
nivåmätningssystem för drivmedelscisterner samt för cisterner innehållande alla typer
av petroleum produkter.